Čistenie a dezinfekcia

  • čistenie vrstvy plesní prachu a húb

  • dezinfekcia


Vnútorná jednotka klimatizácie po vyčistení tlakom vody
Filter, rotor radiálneho ventilátora, lamela a kryt klimatizácie po vyčistení.