Preloženie a demontáž klimatizácie

Preloženie v prípade:

  • sťahovania

  • zatepľovania

  • zmene dispozičného riešenia stavby

  • poruchy na zariadení5kW a 3,5kW klimatizácia osadená naspäť na konzoly po oprave fasády na budove
Vonkajšia jednotka pred demontážou
Konzola na fasáde budovy