Montáž klimatizácie v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen a v ich okolí.


  • Klimatizácie značiek LG, SAMSUNG, GREE, DAIKIN a iné podľa požiadaviek

  • Kompletné dodanie zariadenia vrátane obhliadky, vypracovania cenovej ponuky, montáže, zaškolenia obsluhy

  • Servis čistenie a dezinfekcia klimatizácií

  • Príprava pre klimatizáciu na stavbe, demontáž funkčného aj nefunkčného zariadenia

  • Povinné kontroly únikov chladiva chladiacich zariadení

+421 911 880 913 

info@vzime.sk   Montáž   

   Servis a čistenie   

   Demontáž a príprava pre klimatizáciu